RAJ

Na nebeskom svetom visu
Beskonačni živi sjaj,
Al' sve draži tamo nisu
Jer je u tvom srcu raj.

Oh, raširi dveri svete
Toga raja, gdje Bog sja!
Da u njemu, l'jepi cv'jete,
Vjerni anđ'o budem ja!...


1895.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm