SJETI ME SE...

Kad ti tajni glasak sjetni
    Mirnog sanka trgne slas',
Sjeti me se, cv'jete dragi,
    To je moje duše glas.

To je ljubav, što se diže
    Sa prestola srca mog,
    Pa se moli, da te srećnu
Vječno štiti blagi Bog!


Mostar, 28. oktobra 1895.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm