ŠTO ZASTAŠE GRUDI MOJE?... 

Što zastaše grudi moje,
Kao da im nesta daha,
Kao da su promrznule
Od sumora i od straha?

Ćuti, ćuti, milje drago,
Sad mi duša u raj stupa,
Posred mora - oka tvoga
Zaljubljena krila kupa.


1895.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm