VJEČITA MLADOST 

Nikad moje srce ostariti neće,
U njemu će bujat' i pjesma i cv'jeće,
U slađanom žaru, što ga sreća budi,
Zgr'jevaće se duša, i krvca i grudi.

Uv'jek će mi ostat' cvjetna polja draga,
U njima me dizat' i mladost i snaga,
Sa ticama malim, što po šumi l'jeću,
Pjevati ću i ja proljeću i cv'jeću.

A ako mi pjesma ne bi laka bila,
Draga će joj moja uzdignuti krila,
Njene oči blage, dva sunašca s neba,
Pružaće mi milje, koje pjesma treba.


Mostar 1. jul 1895.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm