NOĆ 

          Ne trepti list na grani,
          Niti se lahor kreće,
          Džbuni su uspavani:
          Trava i rosno cvijeće
Po tihom zraku siplju mirise daha svog.

          Sa jatom snova tajni'
          Anđeo mira bludi,
          U visu zvijezda sjajni'
          Rajska se pjesma budi
I po svjetovi zračni s njome se javlja bog.

          Podigni oči bajne
          Hramu nebesa tije',
          Nek vide zvijezde sjajne
          Najljepše zvijezde dvije
U kojima se rađa svjetlost života mog.


1895.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm