***

Nisi samo srcu mila,
    Što ti čednost lice krasi,
I što dahom rajskog cv'jeta
    Mirišu ti meke vlasi;

Nisi samo srcu mila,
    Što ti oko suncem grije,
Što su tvoje r'ječi blage
    Anđeoske melodije;

Nisi samo srcu mila,
    Što osmejak usta tvojih
U dubini duše mlade
    Diže oltar nada mojih;

Nisi samo srcu mila,
    Što si čedo raja sveta,
Već i stoga, što si pupolj
    Srpske grane, srpskog cv'jeta!


Mostar, 4. juna 1893.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm