MOJOJ SEJI 
(Persi)            

Mila moja sejo draga,
Zrače što istinom blista,
O, kako će da ti bratac
Kaže ljubav srca čista?

Ljubav bratsku, ljubav čednu,
Koja samim nebom diše,
Ljubav koju niti dani
Niti samrt krilom briše.

Ti si tako dobra, blaga,
Kao rosa nježnom cvijetu,
Kô molitva što je anđô
Zbori u svom raju svetu.

Sve dobrote, sve čistote
Koje daljno nebo krune
Tvoju milu čednu dušu,
Tvoje blago srce pune.

Ti si kao sunce sjajno,
Koje uvijek sreću dijeli,
Ti si tvome dobrom braci
Uzor-seja, ponos cijeli!

Blago rodu, blago majci
Koja take šćeri ima,
Što su slične srcem, dušom
Nebu, raju, anđelima.

Pa čuj, sejo, - primi ovu
Pjesmu što ti bratac piše,
Primi kao ljubav bratsku,
Ljubav koja nebom diše.


Mostar, 30. oktobra 1893.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm