RADI...

Radi, juri, teci, leti,
    Jer je život kratkog v'jeka
Sebi, drugom sreću pleti -
    To je ponos za čovjeka!

Gledaj zv'jezde, sve se žure,
    Mjesec sv'jetlo sunce prati,
A koritom r'jeke jure,
    Potok mali neće stati.

Snagom svoga burnog leta
    Or'o sjajnom suncu stiže,
Mala čela traži cv'jeta
    S djela djelu krila diže.

Radi, juri, teci, leti,
    Jer je život kratkog v'jeka
Sebi, drugom sreću pleti -
    To je ponos za čovjeka!


1893.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm