ANĐEO LJUBAVI

Šta zvoni tako milo tihom ponoći tajnom,
     Kao da rajsko čedo s usana pjesmu kreće?
     Ili slavujak mali sanjivo njiha cv'jeće
          S pjesmom uzdisajnom?

S talasa biserne r'jeke, na lahorovom krilu,
     Šalju l' sirene bajne pozdrave čarnoj noći?
     Il' zvukom frule sjetne pastirče u samoći
          Draganu zove milu?

Bude li zvjezdice sjajne u plavetnom svemiru
     Vječnosti neumrloj zanosne himne svoje?
     Slaveći čednost tvoju, to anđ'o ljubavi poje,
          I svetu grli liru.


1892.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm