VI... 

Vi, te vam slaba duša u moru sujete tone,
    U krugu što se čuje vaš rodoljublja glas,
Vi, te vam u malom srcu puste se želje gone
            Snivajuć slavu, čas', -

Pokaž'te vašim radom, pregnućem vašim, djelom,
    Domu, narodu svome vaš rodoljublja mar,
Stan'te na branik prava uzgorenijem čelom
            Za opštu svetu stvar.

Bacajte masku s lica, otvor'te vaše grudi
    Čistoj istini neba. Manite prazan glas
I razmetanje vaše. Budite djelom ljudi,
            I narod slaviće vas.


1891.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm