HERCEGOVAC NA MOLITVI 

Pošljedni zraci, eno, velikog sunca tonu
     Za daljne mračne gore, i danak ostavlja nas;
Pod krilom blagog mira u večernjemu zvonu
               Molitve bruji glas.

Umorne teškim radom i moje ove grudi
     U čistom onom zvuku pokoja nalaze svog,
I u meni se sada tiha molitva budi
               U plamu srca mog.

Oj, čuj je, vječna silo, i primi želje ove;
     Skromna je molba ova što u tvoj lijeće sjaj:
U borbi pakla crnog, o, daj mi sile nove
               Za novi okršaj...

Okrijepi dušu moju nebeskom tvojom nadom,
     U moru navale adske da ne klone mi grud;
Oživi tvoje grome, nek cikne zmija jadom
               I strašni vidi sud...


U Mostaru, 8. aprila 1891.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm