POVRATAK 

"Kao zraku sunca vrela,
    Mladog orla sila leta,
I mene je odnijela
    Vruća želja širom svijeta.

Divna moma, šljedom trajnim,
    Zračila mi puta duga;
Divna nada s vijencem sjajnim
    Bješe mjesto vjernog druga.

Kol'ko puta s vajom jada
    Proveo sam takve noći?!
Al' mi uvijek šapnu nada:
    "Iza noći dan će doći".

Malaksaloj duši krila
    Bijehu njene riječi žarke,
I njezina pjesma mila
    Nije bila glasak varke.

Da, peharom slatke sreće
    Prelio sam duši vaja:
Sa blagom se sinak kreće
    Krilu svoga zavičaja.

Oh, kako ću vesô sada
    Ljubit majku, oca moga!
Kako li će seja mlada
    Zagrliti brata svoga!

Kakvo li će, moje cvijeće,
    Radovanje tvoje biti!
Od ljubavi, silne sreće,
    Niz lice ćeš suze liti".

I umorni putnik sada
    Stiže dvoru očevome:
"Oče, majko, sejo mlada,
    Hod'te bliže srcu mome!

Zagrljaj vam evo sprema
    Živom željom putnik mladi".
Al' odziva nigdje nema;
    Duša strepi, ginu nadi...

Nema glasa... Grudi trnu,
    Sreću zavi veo koba;
Nad glavom mu gavran pr'nu:
    "Svi su tvoji posred groba".


1890.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm