OJ MLADOSTI... 

Oj mladosti, slatka čašo,
    Iz koje se nektar pije!
    Oj mladosti, zlatni danci,
    Gdje nam sreća vijence vije!

Kô perivoj toplog juga
    Tebe samo cvijeće krasi;
    Ti si sveta kao što su
    Heruvimski sveti glasi.

Slatke želje, slatke nade
    Sjaju posred srca živa,
    A pod krilom zlatnog sanka
    U raju ti duša biva.

Kô proljeće milocvjetno,
    Kad se lahor gorom vije,
    Kao nebo, kao zvijezde,
    Ti si puna poezije.

Ti ljubavi dižeš hrame
    I čistom ih vjerom kadiš:
    Zagrljajem, milovanjem
    I poljupcem dušu sladiš.

Oj mladosti, oj radosti,
    Ti si samo život pravi;
    Druzi, braćo, kucnimo se,
    Nek se sveta mladost slavi!


U Mostaru, 21. decembra 1890.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm