VILA 
Za spomen gospođici Đ. de P.            

Tek pod sanka mehkim krilom
Sretô sam se s bajnom vilom
I željno je gledah mlad;
Miomirom njene kose
Moje srce opilo se,
     I ja sretan bijah tad...

Ali, eto, i na javi
Bajna mi se vila javi -
     U oku joj sunčev sjaj.
Ti si vila puna milja,
Duša ti je od bosilja -
     Na licu ti blista raj!


1890.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm