PEHAR OD RUBINA

Razbio sam pehar, što je
    Napaj'o me rujnog vina,
Sad zal'jevam grudi moje
    Sa peharom od rubina.

Ne bi pehar za sv'jet dao,
    Ni za krunu, odličje!
U bojištu za-nj bih pao -
    Nek' se vrela krvca lije.

Kroz paklene muke ljute
    Bez klecanja proć' bih znao,
Svih bih zala svlad'o pute
    Al' pehara ne bih dao!

Slatki pehar pun milote
    Sa nebom mi dušu spaja,
Slatki pehar, pun divote,
    Anđelskoga punan raja!

Slatki pehar! Čim ga spazim
    U duši se oganj prene,
Slatki pehar, ja ga slavim,
    Slatki pehar - usne njene!


U Mostaru, 21. oktobra 1890.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm