MILO MJESTO

Tamo gdje 'no lipa brsna
Guste sjenke širi hlad,
Gdje umilna pjesma slavlja
Duši pruža rajski slad;

Tamo, gdje 'no lahor mali
Miomirni njiha cv'jet,
Gdje 'no potok punan milja
Žuboreći zdravlja sv'jet;

Tu gdje sunce najmiliji
S neba šalje sveti sjaj,
Tu je moje mjesto milo,
Tu je moga žića raj!

Haj, koliko sretnih časa
Proveo sam mlađan tu!
U zahlatku lipe cvjetne
Na grudima grleć' nju;

Ljubio joj usne rujne,
Milovao kose pram; -
U duši se pjesme vile,
Podig'o se vjere hram.

Zdravo, lipo, lipo draga,
I zahladak mili tvoj,
Oj potoče, cv'jete, slavlje -
Milo mjesto, zdravo hoj!


Mostar, 29. maja 1890.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm