MOME MILOM DRUGU
Dušanu N. Babiću              

Al' smo sretni! Našeg žića dane
Samo radost i veselje prati;
Ali i to, i to treba znati:
Da sve mine, sve prođe, propane.

I tako će skoro dan da svane,
Rastanka nam zakucaće sati, -
Između nas nijemo će stati
Gore, brda i ravne poljane.

Ali srca rastat' nam se neć'e,
Toplim će se žarom zagrljati; -
Kao majsko mirisavo cv'jeće.

Neprekidna ljubav će im cvati; -
Pa i raka, kad nas skrije veće,
Ljubavi nam mirisaće cv'jeće.


U Dubrovniku, 19. januara 1890.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm