MORNARU 

Hajde, hajde brodi smjelo,
Razapinji jedro bijelo
     Uz veseli pjesme glas!
Nek se laka šajka vine
Preko mora u daljine,
     Nek udari u talas!

Hajde, hajde preko mora,
Ne malakši od umora,
     Traži luku cilja svog!
Nek poteče znoj ti s čela,
Nek zaplamti krvca vrela
     U grudima srca tvog!

Kad se smrkne, kad navali
Bjesni vjetar, gordi vali
     U pomami paklenoj,
Čvrsto stani, soko budi!
Ne salamaj stravom grudi
     Na pučini nesitoj!

Sve teškoće, nepogode,
Svaku muku i nezgode,
     Što će stati na put tvoj,
Trpi smjelo, trpi brate;
Vjera, nada nek te prate,
     Kao stanac kamen stoj!

Pa ćeš tako preko mora,
Preko mora i ponora
     Stići luci, cilju svom,
Odmarat se od umora,
Gledat kako ljepše zora
     Rudi, sviće žiću tvom.

Hajde, hajde brodi smjelo,
Razapinji jedro bijelo
     Uz veseli pjesme glas!
Nek se laka šajka vine
Preko mora u daljine,
     Nek udari u talas!


U Mostaru, 25. marta 1889.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm