MLADI MORNAR

Dosta bješe muke, strave,
Više moje mlade glave
    Plamtila je munja, grom;
Dizali se burni vali,
Lomili mi čamac mali
    Svojom srdžbom pomamnom.

Mislio sam u ponoru,
Valovitom pustom moru,
    Da ću naći grobak klet,
I bez suze, oproštaja,
Bez majčinog zagrljaja
    Ostaviti, mlađan, sv'jet.

Al', gle, sinu zračak sreće,
Sve se bliže luci kreće
    Zalutali čamac moj!
Smjelo burne vale striže
I evo ga, sretno stiže
    Ka obali premiloj.

Al' šta vidim?!... Otac, mati,
Seja, bratac umiljati
    Suzom lica oblili.
Ne bojte se! Evo stižem,
I kapicu u vis dižem,
    Zdravo da ste, zdravo svi!


U Beču, 2. novembra 1889.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm