CRNKU

Čini mi se, Srbo brate,
Cv'jetak sreće da t' ne cvate,
    Kao da te mori jad;
Vesele ti nisu grudi,
U njima se već ne budi
    Oni prvi vatren nad.

Tvoje srce suze l'jeva,
O veselju već se pjeva -
    U pjesmi ti tuga, vaj;
Više nije kao prije
Sa radošću da ti sije,
    K'o da joj je sreći kraj?

Al' ne kloni, Srbe brate!
Crna tuga obvila te
    A ti mahni njom -
Nek propjeva opet vrela
Ona pjesma prevesela
    U srdašcu tvom!

I patnika sirotana,
Koga gone sa svih strana
    Neće satrt' noć!
Ne malakši bolom, jadom
Već se uzdaj s čvrstom nadom
    U božju pomoć!


1889.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm