NA BRIJEGU

Na visu br'jega stojim i gledam u daljne strane;
    Plavo se nebo krije pod tavnim oblaka velom,
Ne može sunce sveto da prodre i da nam grane
    I zrakom obasja vrelom...

Pomamni vjetar šiba, paklenom žudnjom kletom
    Povija c'jelu goru i strepi grana svaka...
I soko ne može sivi da s' vine gori vrletom -
    Brani mu bura jaka...

Al' gle, šta se to tamo kroz oblak tavni sija?!
    Gle svjetlosti mila, divna, sv'jetli nam šalje zrak!
U njoj se sivi soko počeo da lagano vija,
    Da goni sa nje mrak!

Oj, dođi!... dođi... Zablistaj i nama, svjetlosti mila!
    Kroz tavni oblaka veo prožiži moćni sjaj...
Željni smo tebe... željni... Oj širi sveta krila
    I sleti u naš kraj...


1889.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm