U GAJU

Tamo, tamo, na daleko,
Gdje miriše cv'jeće meko,
Zeleni se pruža gaj,
A u gaju čisto vrelo,
Pa žubori preveselo
    U daleki žureć' kraj.

Svakog jutra, svakog dana,
Prije sunca obasjana
    Čio trčim u taj gaj,
Gledam rosu što se čista
Po cvijeću bajnom blista
    K'o alema dragi sjaj.

Pa sred mile te tišine,
U cvijeću i miline,
    Slušajući tičiji poj,
I ja pjevam: "Bože mili,
Od varvara, oj zakrili,
    Mili srpski narod moj".

Bog će čuti molbe moje,
Svete želje što se roje,
    U mom srcu svaki čas:
Daće Srbu snage, sile,
Zakliktaće srpske vile
    Varvarima na užas!


1889.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm