GDJE MNIDIJAH... 

Gdje mnidijah da je
    Mirisavi cvijet -
Tu j' otrovna biljka,
    Tu je pakô klet...

Gdje mnidijah da su
    Izvori vrline -
Otrovna su vrela,
    Otrovne gorčine.

U kom srcu mišljah
    Da žar pravde tinja -
To je srce pusto,
    Kukavica sinja.

Koju dušu držah
    Da ljubavi diše -
Satana je mrska,
    Od pakla je više.

O kom mišljah da je
    Svojoj vjeri stanac -
Sa poganom dušom
    Rodu kuje lanac.

Koji za rod bjehu
    Na braniku prvi -
Sad eto ih - gmile
    U prašini crvi.

O kojima mišljah
    Da dom srećni krune -
Sa krvavom suzom
    Sad ih narod kune.

Kog čuh zborit: "Istina
    Od sveg mi je draža!" -
Sad je pljuje, gazi
    Malodušna laža.

Gdje mnidijah da je
    Mirisavi svijet -
Tu j' otrovna biljka,
    Tu je pakô klet.


U Mostaru, 23. jula 1889.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm