DIVNA JE ZORA 

Divna je zora
Kad jutrom s gora
    Razgoni mrak

Divno je sunce
Kad na vrhunce
    Rasiplje zrak

Divno je cvijeće,
U njemu sreće
    Gledamo lik

Al' ništa nije
Da dušu grije -
    Kô pjesme klik.


U Mostaru, 19. maja 1889.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm