NA MJESEČINI

Oh, kako je ponoć mila,
     Kakav duši spokoj stvara!
Sa svjetlošću vječnih sila
     Bezbroj zvijezda nebo šara.

Mjesec plavi kô na moru
     Sa jedrima šajke one.
Ne prolama pjesma goru;
     Sve u slatki sanak tone.

Ja se samcat budan krećem
     Kroz dolinu milocvjetnu,
Slušam lahor kako s cvijećem
     Razgovara bajku sretnu.

Slušam potok što s' vijuga,
     Pa šumeći dolju para;
Slušam slavlja što iz luga
     Sa pjesmom mu odgovara.

Slušam šapat gustih grana,
     U tišini što odlijeće;
Slušam kako sa svih strana
     Pozdravlja me miris-cvijeće.

Divan li si, svijete mili,
     Punan li si svetog čara!
Ja se klanjam onoj sili
     Što ljepotu ovu stvara.


1888.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm