MORU

Ala si divno, oj sinje more!
     Pučini često šaljem ti gled:
U tebi tajne pjesme se hore,
     A srcu mome svaka med.

Još kada mila po tebi zora
     Razvije tihi vjetrića pir,
I spusti na te sa čarnih gora
     Svjež, mio, bujan taj cvjetni mir,

Ti mnogo sličiš srdašcu mome:
     Sad mirno spavaš, a sad si lav!
Ne trpiš bure koje te lome,
     Na njih se vineš razjaren sav.

Mnoga te lađa teretom tišti,
     A ti je trpiš, jer trpit znaš,
Al' kad ti srce srdžbom propišti,
     Jednim je mahom ponoru daš.

Probudiš tvoje gromovne vale,
     A svijet se čudi sili ti toj,
Velike lađe i s njima male
     U stravi dršću gledeć ti boj.

Pa zdravo da si, oj sinje more!
     Rado ti gledam pučine lik
U tebi tajne pjesme se hore,
     Samo im mladost dočuje klik.


U Dubrovniku, 12. avgusta 1888.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm