POZDRAV 

Spusti se sveta zraka, na zapad sunce klonu...
    Večernja molitva bruji tiho u svetom zvonu,
Već mrkle noći sjenka i s njome gusta magla
            Na grešni svijet se sagla.

Nijedne zvijezde zračak da plavim nebom sine,
    Kivni se oblak motlja, svod neba krije vas;
U tužnom miru sve šuti, tek što iz daljine
            Zakrešti sovin glas.

Ja sam na pustom brdu. Oh, kako željno s njega
    Pogled mi leti tamo u sveti onaj kraj
Sa koga crni oblak i mrska tama bjega;
    Sokoli sivi' krili gone je u nepovrat,
            Slobode brane sjaj.

Pa zdravo da ste mi, oj smjeli sokoli sivi!
    Sa ovog tužnog kraja srpski vam šaljem glas:
Gonite složno tamu, nek vam sloboda živi,
            Nek sunce grije vas!


U Mostaru, 16. decembra 1888.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm