TICI U ZATVORU (II)

Tico moja, tico mala
    U zatvoru,
Zar ti srce, malo srce
    Jad ne mori?

Zar te boli ne slomiše,
    Što te tudi
Zatvoriše, usamiše
    Gr'ješni ljudi?

Zar ti jošte i u ropstvu
    Sija nada?
Zar je žica zlokobnica
    Ne savlada?

Ta zar ti je pjesma jača
    Od svih zala,
Te još i tu pjevat' možeš,
    Tico mala?

"Ta zar može ljubav
    Zatrt' koja sila,
Ljubav što se u gorici
    Razavila?

Zar i pjesmu može kogod
    Da zaguši,
Dogod traje iskre žara
    Još u duži?

Zar ko može iščupati
    Miris cv'jetu? -
Zar bez nada može živit'
    Rob na sv'jetu?

Nad i ljubav pjesme moje
    Snažaju me, -
Bogu lete, Bog ih čuje,
    Bog razum'je".


1888.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm