NA RAD

Na rad, nek' nas sloga vodi!
Koga srpska majka rodi,
    Nek' ne žali truda svog!
Ta zdrave su naše grudi,
U njima se plamen budi
    Čelikom nas stvori Bog!

Prezirimo l'jenost, pak'o,
Poskočimo hitro, lako,
    Složno, braćo, svi na rad!
Sa radom se meti stiže
I novoj se slavi diže
    Čvrst i stalan jaki grad!

Sjetimo se prošlog doba.
Sjetimo se da u groba
    Mnoga stara sreća spi!...
Sa odvažnim voljnim radom,
S pouzdanjem, vjerom, nadom
    Možemo je dići mi!

Na rad, nek' nas sloga vodi!
Koga srpska majka rodi,
    Nek' ne žali truda svog!
Ta zdrave su naše grudi,
U njima se plamen budi
    Čelikom nas stvori Bog!


U Mostaru, 20 oktobra 1888.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm