NA DUNAVU 

Lako se lađa kreće. Pramene gustog dima
    Hlađani tihi vjetrić na krilu nebu diže,
Eno, i ševa laka na pozdrav leti njima,
        S ljupkom ih pjesmom stiže.

Kako je svuda bajno! Hučni se Dunav plavi,
    Na cvijetnim obalama bijelo pase stado,
Pod sjenkom gustog drvlja, kraj stada svog na travi,
        Čobanče svira mlado.

Po dugoj bajnoj ravni gle klasje plodnog žita
    Pod krilom lahorovim povija smjerno glavu;
A tamo opet kosac sa pjesmom poslu hita
        I gustu kosi travu.

Al' što je tebi, srce, te tako biješ sada?
    Oh, eto Fruške Gore, Srijemu dična kruna! -
O kojoj mnogo, mnogo snivaše duša mlada.
        Slatkog čeznuća puna...

Oj, divna srpska goro, kapicu skidam s glave,
    Sin kršnih surih st'jena žarki ti pozdrav šalje!
Klanjam se, klanjam tebi, prepuna vječne slave
        Oj, goro Svetog Save!


1888.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm