ĐAČKA PJESMA 

Evo zore! Evo dana!
    Hajd' na noge ko je zdrav,
Koji dugo leži, spava,
    život mu je težak sav.

Eno škole, svetog zdanja!
    Zvonom eno, zove nas,
Da nam dade sv'jesti, znanja,
    - Znanje nam je slabim spas! -

Pa hajdemo, krećimo se,
    Složno, druzi, svi na rad!
Knjizi svetoj učimo se,
    Dok je razum i duh mlad.

Razumu nam mlađanome,
    Daje krila, svježu moć;
Ljubimo je, pa sa njome
    Razgnaćemo srpsku noć.

Sreća će nam sa svih strana
    Kao bujna r'jeka teći;
Bud'mo braćo sad valjana:
    Sa učenjem snagu steći!

Na nas će se osmjehivat'
    Anđ'o božji milostiv,
I krilima gonit', skrivat'
    Teški sa nas oblak siv.

Sunašce će zasijati,
    Da razvedri srpski kraj: -
Prestati će naša mati
    Da u grudi nosi vaj.

Eno škole! Krećimo se
    Složno, druzi, svi na rad!
Knjizi svetoj učimo se -
    Ona goni tamu, jad.


U Dubrovniku 16. avgusta 1888.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm