U GAJU 

Vjetrić piri
Ruža miri,
    Po njoj trepti rose sjaj;
Slavuj poje
Pjesme svoje
    Ljulja mili zel'ni gaj.

Ja na travu
Mirisavu,
    Leg'o - slušam njegov poj,
Pa u grudi
Mojim s' budi,
    Divnih želja čitav roj:

Srpče svako,
Čilo, lako,
    Da imade srdašce,
Da je čisto,
Kao - isto
    Slavujevo srdašce.

Da se glasi:
Da ga krasi
    Bezazlenost, divni cv'jet!
I da ima
Pred očima,
    Boga, što nam stvori sv'jet.

Da mu s' moli,
Da ga voli
    Kao Srpstvo, jezik svoj,
Da ga slavi
Kao pravi,
    Taj nevini slavlja poj!

Često tako -
Hitro, lako
    U zeleni odem gaj,
Od miline,
Srce sine -
    Pjeva, jer tu vidi raj!


3. maja 1888.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm