SRBINU 

Neka zima čini čuda,
Nek rasiplje snijeg svuda,
    Proljeće će doć'.

Neka nebo magla prati,
Sunašce će zasijati,
    Ružičasta moć.

Priroda će opet tajna
Raspučiti njedra sjajna,
    Darivat' nam med.

Zabrujaće potočići,
Zamirisat' baj-cvjetići
    Svuda upored.

Pa nek zima čini čuda,
Nek rasiplje snijeg svuda,
    Proljeće će doć'.

I patnika, sirotana,
Koga gone sa svih strana,
    Neće satrt' noć.

Ne malakši bolom, jadom,
Već se uzdaj čvrstom nadom
    U božju pomoć!


U Mostaru 29. decembra 1887.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm