PROLJEĆE 

Gle krasote, gle ljepote
    Što se sada stvori!
Gle kako se ljupka, mila
    Tica pjesma hori.

Pupoljci nam sa svih strana
    Svoje glave dižu,
A mirisi raznog cv'jeća
    U grudi nam stižu.

Ljubičica krasna, mila,
    Širi liste svoje,
A slavujak kod nje stao,
    Umiljato poje.

Čelica nam laka, hitra,
    Oko cv'jeća l'jeće,
Proljeće je milo došlo,
    Mirovati neće.

Zabruj'o je već i potok
    Studeni i 'ladni,
Vesel'te se sada i vi,
    Siromasi jadni.

Radostan je sada pastir,
    Pa uz frulu svira,
Oko njega milo stado,
    Pa travicu bira.

Ratari se sa svih strana
    Žure svojim ralom,
- Sada ima i leptira,
    Blago Niki malom! -

Doletjela hitra lasta,
    Kroz zrak se vijuga,
Ponosito stao slavuj,
    Gleda je iz luga.

Hvala tebi, mili Bože,
    Na ovakom daru!
Još Srbinu uz proljeće
    Pošlji slavu staru!...


1887.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm